Sobota
24 luty 2024


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Gminy Grajewo
2022-10-25 10:24:56

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 26 października 2022 r. (środa)
na godz.12.00 XLVI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV, XLV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2022 rok.
9. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
10. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.
11. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
12. Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną w III kwartale 2022 roku oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jan DąbrowskiPseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-236-223-106.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011