Sobota
24 luty 2024


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna Sesja Rady Miasta Grajewo
2022-09-22 13:14:46

Uprzejmie informuję, że dnia 28 września 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.
Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. oraz informacja na temat sytuacji finansowej miasta, realizacji zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek oraz umorzeń podatków
w II kwartale 2022 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych po dwóch kwartałach 2022 r.
6. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.
7. Informacja dotycząca utrzymania parków miejskich.
8. Informacja dotycząca czystości i porządku w mieście.
9. Informacja na temat kosztów oświetlenia ulicznego miasta w 2021 r. i I półroczu 2022 r.
10. Informacja na temat termomodernizacji miejskich budynków oświatowych i komunalnego zasobu mieszkaniowego.
11. Informacja o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa2022”.
12. Informacja o formach wspierania rozwoju uczniów zdolnych – stypendia, nagrody sportowe
i artystyczne.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
b) wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie;
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych;
d) utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą Związek Powiatowo-Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
e) przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2033.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
16. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-236-223-106.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011