Sobota
24 luty 2024


Imieniny:

Boguty, Bogusza, Macieja
Sobota

° °
Niedziela
Poniedziałek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Kolejna sesja Rady Gminy Grajewo
2012-05-25 18:41:00

Zwołuję na dzień 29 maja b.r. /wtorek/ na godzinę 10ºº obrady XVI-tej sesji Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2012
roku.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na
poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w
okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Grajewo dla terenów
położonych w obrębie wsi Toczyłowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Grajewo w obrębach wsi
Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze,
Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę
zawartą na czas oznaczony do 3 lat.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grajewo z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2011 rok.
10. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 27 marca 2012 roku przez
Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-236-223-106.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011