Środa
27 styczeń 2021


Imieniny:

Anieli, Juliana, Przemysława
Środa

° °
Czwartek
Piątek
Czy w Grajwie odczuwalny jest smog
Kursy Średnie:
EUR4,1923
USD3,7625
CHF4,0097
GBP5,891
 
źródło NBP.pl
Lotto
16-01-18
4
5
15
21
24
27
2
7
16
27
36
49
Multi2
12-01-18
4
8
14
16
20
21
25
30
31
37
39
42
44
54
57
58
65
71
72
78
Plus: 65
Multi2
12-01-18
3
15
17
18
22
26
30
34
36
37
55
57
58
61
63
65
67
68
73
74
Plus: 65
Mini
16-01-18
28
31
32
37
41
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Grajewo
2020-11-03 08:25:38

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta Grajewo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 z późn. zm.), podjął decyzję dotyczącą reorganizacji pracy Urzędu Miasta Grajewo na czas trwania epidemii.
Urząd Miasta jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy w godz. od 7:30 do 15:30 elektronicznie na adres: sekretariat@um.grajewo.pl, telefonicznie pod numerem Sekretariatu 86 273 08 02 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap, do której odnośnik znajduje się na stronie: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/epuap/.

Wnioski i podania należy pozostawić w skrzynce zamontowanej przy wejściu do Urzędu.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

WAŻNE. Interesanci są przyjmowani tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw ich bieżącej, egzystencjalnej obsługi w zakresie podstawowych usług publicznych. Spraw związanych ze sporządzeniem aktu zgonu i aktu urodzenia oraz wydaniem dowodu osobistego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty.

W celu dokonania niezbędnych opłat należy korzystać z formy elektronicznej. Poniżej wykaz numerów kont bankowych:

Numery kont bankowych Urzędu Miasta Grajewo:

PKO BANK POLSKI Oddział w Białymstoku C.K. w Łomży

24 1020 1332 0000 1502 1214 2172
(podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa)

91 1020 1332 0000 1302 1073 6116
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Do budynków UM wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu identyfikatorów. Pracownicy, dla których było to możliwe, wykonują pracę zdalną.

Wykaz telefonów kontaktowych i adresów e-mail pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/wydzialyipracownicy/.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo


Wykaz telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miasta:

Burmistrz Miasta

Dariusz Latarowski - tel. 86 273 0 802 (łączenie przez sekretariat), burmistrz@um.grajewo.pl

Zastępca Burmistrza

Maciej Paweł Bednarko - tel. 86 273 0 802 (łączenie przez sekretariat), m.bednarko@um.grajewo.pl

Sekretarz Miasta

Ryszard Wolwark - tel. 86 273 0 806, r.wolwark@um.grajewo.pl

Skarbnik Miasta
Grzegorz Kurzątkowski - tel. 86 273 0 809, g.kurzatkowski@um.grajewo.pl

Biuro Rady Miasta
naczelnik Barbara Poniatowska - tel. 86 273 0 808, b.poniatowska@um.grajewo.pl
inspektor - Karol Rutkowski - tel. 86 273 0 808, k.rutkowski@um.grajewo.pl

Wydział Finansowy

Główny Księgowy Monika Dziejma - tel. 86 273 0 810, m.dziejma@um.grajewo.pl
inspektor Grażyna Perkowska, inspektor Emilia Domusiewicz (księgowość) - tel. 86 273 0 811, g.perkowska@um.grajewo.pl, e.domusiewicz@um.grajewo.pl
inspektor Hanna Gałązka, inspektor Katarzyna Dąbrowska, inspektor Beata Poślednik, inspektor Halina Bogdan (podatek za nieruchomości) –
tel. 86 273 0 812, h.galazka@um.grajewo.pl, b.poslednik@um.grajewo.pl, h.bogdan@um.grajewo.pl
inspektor Paweł Lipowski, podinspektor Julita Orłowska - tel. 86 273 0 813, , p.lipowski@um.grajewo.pl, j.orlowska@um.grajewo.pl
inspektor Ewa Turowska, (opłata śmieciowa i zajęcia pasa) - tel. 86 273 0 833, e.turowska@um.grajewo.pl,
Kasa inspektor Kazimierz Milewski - tel. 86 273 0 814, k.milewski@um.grajewo.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

naczelnik Bogdan Wojsławowicz - tel. 86 273 0 815, b.wojslawowicz@um.grajewo.pl
inspektor Monika Wasilewska - tel. 86 273 0 816 (utrzymanie mieszkań komunalnych i lokali socjalnych), m.waszkiewicz@um.grajewo.pl
inspektor Anna Guberska-Bukowska - tel. 86 273 0 816 (utrzymanie zieleni miejskiej, problem bezpańskich psów), a.guberska-bukowska@um.grajewo.pl
inspektor Ewa Zyskowska-Banach - tel. 86 273 0 816 (ulice miejskie), e.zyskowska@um.grajewo.pl
inspektor Jerzy Wnuszyński - tel. 86 273 0 841, j.wnuszynski@um.grajewo.pl (rolnictwo, decyzje środowiskowe, elementy ochrony środowiska, zezwolenie na wycinkę drzew)
inspektor Paweł Kowalewski - tel. 86 273 0 843, p.kowalewski@um.grajewo.pl (gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

naczelnik Marta Borkowska - tel. 86 273 0 824, m.borkowska@um.grajewo.pl
inspektor Danuta Konopka - tel. 86 273 0 825, d.konopka@um.grajewo.pl
inspektor Kamila Waszkiewicz - tel. 86 273 0 825, k.waszkiewicz@um.grajewo.pl
pomoc administracyjna Elżbieta Zyskowska - tel. 86 273 0 825, elzbieta.zyskowska@um.grajewo.pl
inspektor Jarosław Turowski - tel. 86 273 0 826, j.turowski@um.grajewo.pl
podinspektor Iwona Poniatowska - tel. 86 273 0 826, iwona.poniatowska@um.grajewo.pl

Referat Pozyskiwania Środków

kierownik Tomasz Poniatowski - tel. 86 273 0 827, tomasz.poniatowski@um.grajewo.pl

inspektor Iwona Poniatowska - tel. 86 273 0 828, i.poniatowska@um.grajewo.pl
inspektor Edyta Lipowska - tel. 86 273 0 828, e.lipowska@um.grajewo.pl

Rewitalizacja Miasta Grajewo

specjalista ds. wdrażania produktu Krzysztof Prostko - tel. 86 273 0 828, k.prostko@um.grajewo.pl

referent-animator Elżbieta Ostalska-Konopka - tel. 86 273 0 828, e.ostalska@um.grajewo.pl

Referat Inwestycji
kierownik Dariusz Doliwa - tel. 86 273 0 829, d.doliwa@um.grajewo.pl
inspektor Andrzej Pieńczykowski - tel. 86 273 0 829, a.pienczykowski@um.grajewo.pl
inspektor Katarzyna Wojsław – tel. 86 273 0829, k.wojslaw@um.grajewo.pl

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik Katarzyna Jaczyńska - tel. 86 273 0 834, jaczynska@um.grajewo.pl
inspektor Krzysztof Masiak - tel. 86 273 0 834, k.masiak@um.grajewo.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
naczelnik Przemysław Mikołajski - tel. 86 273 0 835, p.mikolajski@um.grajewo.pl
inspektor Emilia Zyskowska - tel. 86 273 0 835, emilia.zyskowska@um.grajewo.pl (obrona cywilna)
podinspektor Joanna Komor - tel. 86 273 0 836, j.komor@um.grajewo.pl (ewidencja ludności)
podinspektor Elżbieta Bagińska - tel. 86 273 0 837, e.baginska@um.grajewo.pl (dowody osobiste)

Wydział Organizacyjny

naczelnik Emilia Piwko - tel. 86 273 0 838, e.piwko@um.grajewo.pl
inspektor Jadwiga Chojnowska - tel. 86 273 0 818, j.chojnowska@um.grajewo.pl (kadry)

inspektor Lidia Węcek - tel. 86 273 0 819, l.wecek@um.grajewo.pl (ewidencja działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe)

inspektor Anna Krysztofik - tel. 86 273 0 820, a.krysztofik@um.grajewo.pl (przeciwdziałanie alkoholizmowi - pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

inspektor Aneta Gardynecka - tel. 86 273 0 820, a.gardynecka@um.grajewo.pl (zespół interdyscyplinarny)
inspektor Bartosz Pietrzak - tel. 86 273 0 821, b.pietrzak@um.grajewo.pl

informatyk - Grzegorz Poniatowski - tel. 86 273 0 844, g.poniatowski@um.grajewo.pl

Katarzyna Paszkowska – tel. 86 273 0 822, k.paszkowska@um.grajewo.pl

Główny specjalista Mirosława Modzelewska – tel. 86 273 0 821, m.modzelewska@um.grajewo.pl

Referat Gospodarczy kierownik Monika Danowska - tel. 86 273 0 821, m.danowska@um.grajewo.pl

Samodzielne stanowisko ds. oświaty główny specjalista Julita Wiluk - tel. 86 273 0 822, j.wiluk@um.grajewo.pl

Audytor Wewnętrzny Mirosław Zakrzewski - tel. 86 273 0 823, m.zakrzewski@um.grajewo.pl


_____________________________________________________________________


Pseudonim: Treść komentarza:


Pamiętaj nie jesteś anonimowy w sieci, twój adres to ec2-3-238-70-175.compute-1.amazonaws.com
Jesteś człowiekiem ?
Przepisz wspak te znaki: TREWQ1
Strona Główna  |  Redakcja  |  Polityka Prywatności  |  Paintball Grajewo i okolice  |  ZG Panel  |  Laureaci konkursów  |  Ogłoszenia  |  Katalog Firm  |  Partonat Medialny  |  Reklama  |  Kontakt
redakcja@zyciegrajewa.pl © Życie Grajewa 2011